Harta Yang Dikejar

inPeringatan daripada Allah Ta’ala :
1. Perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta, pangkat dan pengaruh) telah melalaikan kamu (daripada ingat dan taat kepada Allah, dan mengerjakan amal kebaikan)
2. sehingga kamu masuk kubur.
3. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)!
4. Kemudian (diingatkan): Jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk pada hari kiamat)!
5. Sekali-kali tidak! Kalaulah kamu mengetahui (apa yang kamu akan hadapi) dengan pengetahuan yang yakin (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari Akhirat).
6. (Ingatlah) Demi sesungguhnya! Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.
7. Selepas itu - Demi sesungguhnya! Kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)!
8. Selepas itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang telah melalaikan kamu)!
(At-Takaathur)
Daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
Tiga perkara mengikuti seseorang yang telah mati, dua daripadanya pulang (meninggalkan si mati), dan satu kekal bersamanya: Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya, maka pulanglah keluarganya dan hartanya, dan kekallah amalnya (menemaninya di dalam kubur). 
(HR Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasaai)

Hanya amalan di dunia yang menjadi teman di alam kubur. Andai sedikit amal kebaikan, celakalah diri. Andai banyak amal kebaikan, berbahagialah diri.

Harta yang dihimpun secara haram, hanya tinggal di dunia. Harta tidak mungkin diusung ke alam kubur. Tiada kebaikan atau nikmat yang akan diperolehi oleh kita, sebaliknya azab yang pedih yang bakal dirasai.

Apa Yang Ada Di Sisi Kita Akan Tiada

Firman Allah Ta’ala:   
94. Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu, kerana dengan itu akan menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah ia tetap teguh (di atas jalan yang benar), dan kamu pula akan merasai balasan buruk (di dunia) oleh sebab kamu menghalangi manusia dari jalan Allah; dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar (di akhirat kelak).
95. Dan janganlah kamu menjual perjanjian dengan Allah (tidak taat, ingkar kepadaNya) dengan harga yang murah (untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah (dari balasan yang baik), itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui.
96. Apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal; dan sesungguhnya Kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.
(An-Nahl: 94-96)

Apa yang ada di sisi Allah, berganda jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia, tidak terbayang dek akal.

Sabda Rasulullah s.a.w :
Di dalam syurga itu (ada nikmat-nikmat) yang tidak pernah ada mata yang melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorangpun.
(Riwayat Bukhari)[i]

Mengapa dikejar kenikmatan duniawi yang sementara, sehingga mengabaikan kenikmatan akhirat yang berganda lebih baik dan kekal?
Mengapa dilayan hawa nafsu, sehingga kehilangan nikmat yang berganda lebih baik dan kekal?
Mengapa dihimpun harta yang amat kecil nilainya, sehingga kehilangan harta dan kemewahan yang berganda lebih banyak di akhirat kelak?
Mengapa dikejar kesenangan yang sedikit, sehingga mengundang kesukaran yang amat besar?

P.S.[i] Riyadhus Solihin Imam Nawawi hadis no. 1891


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...