Heroes of Islam

inFirman Allah Ta'ala:
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
(An-Nisaa’: 136)

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud:

249. Maka tatkala Thalut keluar membawa tenteranya, dia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa antara kamu meminum airnya bukanlah dia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang antara mereka.

Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tiada kekuatan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya."

Orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

250. Tatkala Jalut dan tenteranya telah dilihat oleh mereka, mereka pun (Thalut dan tenteranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."
(Al-Baqarah: 249-250)


Nilai Dunia


Firman Allah Ta'ala bermaksud:

200. …Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."

202. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
(Al-Baqarah:200-202)

Di dalam surah An-Nisaa’:

134. Barangsiapa yang menghendaki ganjaran (kemewahan) di dunia sahaja (maka dia rugi), kerana di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(An-Nisaa’:134)

Firman Allah Ta'ala juga bermaksud:

20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.
(Asy-Syuura:20)

Moga menjadi renungan bersama.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...