Perihal Dunia

in ,
Kaya Bukan Tanda Mulia, Miskin Bukan Tanda Hina

Ketahuilah bahawa kaya dan miskin bukanlah tanda orang itu mulia dan hina. Rezeki tidak dibatasi pada orang beriman saja. Orang yang bermaksiat pun Allah beri rezeki. Itulah lathif-nya Allah (Maha Lembutnya Allah).

Allah memberi rezeki itu boleh jadi pada orang yang Dia cintai atau pada yang tidak Dia cintai. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki orang yang Dia cintai ataupun tidak.


“Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (bererti bahawa), Kami bersegera memberi kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar.” (Al Mu’minun: 55-56)“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata: “Tuhanku menghinaku“. Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. (Al Fajr: 15-17)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai surah Al-Fajr ayat 15-17, “Dalam ayat tersebut, Allah Ta’ala mengingkari orang yang keliru dalam memahami maksud Allah meluaskan rezeki. Allah sebenarnya menjadikan hal itu sebagai ujian. Namun dia menyangka dengan luasnya rezeki tersebut, itu bererti Allah memuliakannya. Sungguh tidak demikian, sebenarnya itu hanyalah ujian.”

Sebenarnya yang diukur ketika seseorang dilapangkan dan disempitkan rezeki adalah ketaatannya kepada Allah dalam dua keadaan tersebut.

Jika dia adalah seorang yang berkecukupan, lantas dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka inilah yang benar. Begitu pula ketika dia serba kekurangan, lantas dia bersabar malah bersyukur. Inilah yang terbaik.
“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat-ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga).” (Saba’: 37)

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

“Sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin! Sesungguhnya setiap urusannya baginya ada kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin.

Sekiranya dia diberi dengan sesuatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya.” (Hadith Riwayat Muslim)


“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian.” (HR. Muslim no. 2564, daripada Abu Hurairah)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...